Verschillende soorten opvang

Tegenwoordig werken veel ouders onregelmatig en/of parttime, dit vraagt van de kinderopvang een flexibele inzet. Wij proberen dit zo goed mogelijk aan te bieden, bij ons neem je alleen opvang af op de tijden die voor u nodig zijn: Geen vaste dagdelen dus!

Wij bieden de volgende opvangmogelijkheden aan:

  • (Flexibele/ Incidentele) Dagopvang
  • Voor- en naschoolse opvang (tussenschoolse opvang wordt via school geregeld)
  • Vakantie opvang

We proberen ouders zoveel mogelijk tegemoet te komen in het flexibel afnemen van de opvanguren. We spreken een breng- en haaltijd af en deze tijd wordt ingepland voor uw kind. Wordt uw kind eerder gebracht of later opgehaald dan de afgesproken tijd, dan worden er wel extra kosten in rekening gebracht. Op deze manier waarborgen wij onze planning en kunnen we zo flexibel mogelijk blijven.
Voordat de opvang daadwerkelijk start, mag uw kind een keertje komen wennen. Hier wordt in overleg een moment voor ingepland.

Bij ’t Toverbosch hebben we een verticale groep, dit houdt in dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar op de groep zitten (0 tot 4 jaar). De kleine kinderen leren van de grote kinderen en de grote kinderen helpen de kleine kinderen!

We vinden het van groot belang dat we altijd vaste gezichten op de groep hebben. Kinderopvang ’t Toverbosch bestaat uit een klein team met vaste leidsters. Zo is er altijd een bekend gezicht voor uw kindje aanwezig op de groep.

Ook hanteren wij dagelijks het ‘vierogenprincipe.’  Dit betekent dat de leidster er ten alle tijden voor zorgt dat een andere volwassene makkelijk kan meekijken en/ of meeluisteren wat de leidster aan het doen is.

We zullen dagelijks met een vast dagritme werken. Dit ziet er globaal als volgt uit:

TijdstipActiviteit
7.15 uur – 9.30 uurInloop kinderen, contactmoment met ouders. Vrij spelen.
9.30 uur – 10:00 uurMoment aan tafel: We lezen een boekje of zingen liedjes, eten fruit en de kinderen worden daarna verschoond of gaan zelf naar de wc.
10:00 uur – 11.30 uurActiviteit aanbieden/ Vrij spelen (binnen of buiten).
11.30 uur – 12.00 uurLunchmoment. Aan tafel eten we een boterham.
12.00 uur – 13.00 uurVrij spelen (binnen of buiten)/ Klaarmaken om te gaan slapen.
13.00 uur – 14.30 uurActiviteit aanbieden voor de kinderen die wakker zijn.
14.30 uur – 15:00 uurMoment aan tafel: We drinken samen iets en eten een tussendoortje.
15:00 uur – 16:30 uurVrij spelen (binnen of buiten)
16.30 uur – 18.30 uur

Natuurlijk wordt er altijd rekening gehouden met slaap- en voedingstijden van de kleinere kinderen. Het programma wordt dagelijks aangepast op het ritme van de kinderen die op dat moment aanwezig zijn.