“Uk en Puk” en “Kijk!”

Spelenderwijs leren, wat is er nou leuker? We werken dagelijks met het VVE programma ‘Uk en Puk’. Dit is een voor- en vroegschools educatief programma voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar, speciaal ontwikkeld voor kinderdagverblijven.

Uk en Puk

Spelen staat centraal in Uk & Puk. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby’tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

Naast het werken met ‘Uk en Puk’ volgen wij de ontwikkeling van alle kinderen met het observatiesysteem ‘KIJK!’ “Met KIJK! volgt en registreert u op een eenvoudige manier stap voor stap de ontwikkeling van kinderen. U weet precies hoe ver de kinderen zijn in hun ontwikkeling en speelt daar handig op in met de handelingsgerichte tips en activiteiten van KIJK! Zo biedt u elk kind nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden en krijgt u zelf een ‘brede kijk’ op de ontwikkeling van kinderen.

KIJK!

… Op basis van de ontwikkelingsgegevens kunt u de onderwijsbehoeften van kinderen/ leerlingen bepalen en een passend aanbod opstellen om gericht met kinderen aan de slag te gaan en de juiste stimulans en activiteiten te bieden. Het vertrekpunt is dus de ontwikkeling van het kind en niet een vaststaand activiteitenaanbod.