GGD

Ons kinderdagverblijf wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD, er wordt nagegaan of onze locatie aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet. De controle wordt onaangekondigd uitgevoerd, er wordt onder andere gecontroleerd op de volgende punten: Pedagogisch handelen, beroepskracht- kindratio, VOG’s en diploma’s van alle leidsters, etc.

Na elk onderzoek stelt de controleur van de GGD een rapport op, zowel voor het kinderdagverblijf als voor de buitenschoolse opvang. Deze inspectierapporten kun je hier lezen. De rapporten zijn ook in te zien op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.