Onze doelstelling en visie

Wij streven ernaar om kwalitatief goede en pedagogisch verantwoorde opvang te bieden waarin kinderen hun persoonlijke ontwikkeling op eigen tempo kunnen ontwikkelen. Dit willen wij bereiken door het creëren van een huiselijke, fijne sfeer waarin respect naar elkaar en vertrouwen in elkaar belangrijk is.

De ontwikkeling en het welzijn van de kinderen staat binnen onze opvang centraal. Dit gebeurd in een veilige omgeving waarbij wij een vertrouwensband zullen creëren. Er heerst een pedagogisch klimaat waarin er ruimte geschept wordt voor een optimale ontplooiing op individueel vlak maar zeker ook in groepsverband.

Naast de dagelijkse verzorging, waaraan wij een hoge waarde hechten binnen onze opvang, wordt er ook gewerkt aan verschillende ontwikkelingsgebieden zoals; sociaal- emotioneel, creatief, taalvaardigheid, lichamelijke- en verstandelijke ontwikkeling. Hierin spelen we in op de behoeften van het kind. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op een eigen manier, naar eigen behoefte en op een eigen tempo. Dit kan alleen tot een goed resultaat leiden wanneer er vertrouwen is in elkaar, in de leidsters en bovenal wanneer het kind vertrouwen heeft in zichzelf!

Binnen de opvang willen we een omgeving creëren waarin kinderen zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen. Hierbij vinden wij het belangrijk dat de omgeving aansluit op het niveau en de denkwijze van de kinderen. De omgeving moet voldoende uitdaging bieden waarbuj veiligheid hoog in het vaandel staat.

Onder de omgeving valt natuurlijk de binnenruimte, maar ook zeker de buitenruimte. Activiteiten buiten, vrij spel of uitstapjes naar het bos, kinderboerderij etc. zullen we inplannen in ons dagritme. Ook de binnenruimte zal voorzien zijn van voldoende materiaal gericht op de ontwikkeling. Dit materiaal kan gebruikt worden in fijne hoekjes binnen de ruimte.

Naast alle materialen en de omgeving vinden wij het erg belangrijk dat het kind met plezier naar de kinderopvang komt en volgens ons speelt de leidster daar een grote rol in. Ons uitgangspunt is daarom ook dat we werken met een klein team met vaste gezichten. Iedere leidster zal op de hoogte zijn van de bijzonderheden van het kind. Dit kunnen de slaaptijden zijn, het gebruik van een speen of belangrijke info zoals allergieën of het gebruik van medicijnen.
Naast het feit dat het kind vertrouwen in ons moet hebben zijn de ouders ook erg belangrijk. Hierdoor hechten wij veel waarde aan de communicatie met de ouders: Gesprekken tijdens breng- en haal momenten waarin we graag de bijzonderheden, leuke of minder leuke dingen bespreken. Mocht dit tijdens het haal- of breng moment niet bespreekbaar zijn, dan plannen we graag een gesprek in.

Dagelijks zullen we in een schriftje schrijven hoe de dag van de allerkleinsten is verlopen. Ook wanneer de kinderen wat groter worden zal er middels een digitaal schriftje geregeld een stukje geschreven worden. Zo kunnen jullie als ouders terug lezen waar we op de groep mee bezig zijn. Digitaal kunnen we hierbij foto’s toevoegen, leuk voor later!
De 10- minuten gesprekjes die 1x per jaar plaatsvinden geven ons de ruimte om te vertellen over de vordering van de ontwikkeling die wij zien van het kind op de groep. Ook horen we graag van ouders hoe het thuis gaat. De 10- minuten gesprekjes worden rond elke verjaardag van het kind ingepland.

Daarnaast hopen wij ook op een prettige samenwerking met de ouders tijdens uitstapjes, in onze oudercommissie of bij vragen over de opvoeding.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar ons uitgebreid pedagogisch beleidsplan.