Klachtenprocedure

Natuurlijk kan er wel eens onenigheid zijn over bijvoorbeeld een factuur of over andere contractuele zaken, daarnaast kan er ook een klacht zijn over bijvoorbeeld de opvang van uw kind. Wij stellen het op prijs als u dit eerst met ons bespreekt, in de meeste gevallen zullen we hier namelijk samen uit kunnen komen.

Wanneer dit helaas niet lukt, kunt u zich richten tot het Klachtenloket Kinderopvang, Kinderopvang ’ t Toverbosch is hierbij aangesloten. Met hulp van deze stichting kunnen we dan hopelijk alsnog tot een goede oplossing komen.